Liczba odwiedzin strony: 14806 Osób na stronie: 1
 

Biuro prawne
Jastrzębski Bogusław

 
 
Biuro prawne
Jastrzębski Bogusław
 
94
48-340 Konradów
Profesja:   doradztwo prawne

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2004 Nr 260 poz. 2595 - Zm.: rozporządzenie w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych 2) (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2004 r.) Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje: § 1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w...
Monitor Polski 1998 Nr 16 poz. 232 - Nadanie odznaczeń
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 stycznia 1998 r. o nadaniu odznaczeń. (M.P. z dnia 3 czerwca 1998 r.) Rej. 2/98 MPM Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczone zostają osoby, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim, MEDALEM ZA DŁUGOLETNIE...